Diagnostiska prov

Nu finns det två diagnostiska prov till Matematik-startbok, ett litet och ett stort.

Det lilla provet Innehåller 18 uppgifter med svar. Beräknad skrivtid är en timme.

Det stora provet innehåller 50 uppgifter. Svaren till dessa finns i separat fil. Skrivtiden är planerad till 2 timmar.

Copyright © 2007 Kubkou - Matematik för högskolor och universitet